Restaruering och kulturmiljö

Urval av projekt:                  

Manillaskolan
Statligt byggnadsminnesförklarad f.d. skola för döva och blinda barn. Pågående husarkitektuppdrag för SFV.

Norges ambassad i Stockholm Blåklassad byggnad, ritad av den kände arkitekten Knut Knutsen. Pågående husarkitektuppdrag för Statsbygg.
Minnesvården Landskapskonstverk och minnesplats för tsunamikatastrofens offer. Pågående husarkitektuppdrag för SFV.

Lötsjö kapell In- och utvändig restaureing av begravningskapell, Sundbybergs församling.

Sundby Gård Byggnadsminnesmärkt herrgårdsbyggnad från 1700-talet. Renovering och återskapande av äldre exteriör och interiörer, samt nya moderna kök och badrum. Privatbostad. (2008-2011)

Harg Säteri Säteri norr om Stockholm från 1800-talet. Ombyggnad av bostäder i flygelbyggnader. (2009-2010)

Grillska huset Restaurering av festvåning och konferenslokaler i 1600-talsbyggnad vid Stortorget i Gamla stan, åt Stockholms stadsmission (2000-2001).

Bona Säteri Kulturhistoriskt klassad gård från 1700-talet. Renovering av exteriör och interiör, samt tillbyggnad med ny köksflygel. Privatbostad. (1999-2000)

Väderholmens Gård Corps-de-logi från sekelskiftet som byggts om och anpassats för ett modernt konsernledningskontor med 15 arbetsplatser. Avskiljda arbetsrum samlas runt en ny öppen trapphall för bra närhet och kontakt. (1995-1996)

Forsmarks bruk Byggnadsminnesförklarad bruksmiljö från 1700-talet. Herrgård och övrig bebyggelse är restaurerad och ombyggd för konferensverksamhet, värdshus, bostäder, skola, affär mm. (1980-1995).


2024.01.01                                                       Tillbaka Draken Arkitektur AB
©2023