Kulturella och sociala projekt

Urval av projekt:                  

ABF ABF-huset med många fina kvaliteter från 50-talet, inrymmer publika lokaler för kultur, utbildning och kursverksamhet. Ett våningsplan med kontorslokaler byggdes om för ytterligare utbildningslokaler. Behov och önskemål på större lärosalar samt öppnare och mer flexibla lokaler har tillgodosetts genom omdisponering till nya kommunikations- och uppehållsytor från vilka större salar nås, utformat med en genomgående tanke på varsamhet och bibehållande av byggnadens kvaliteter (2016-pågående)

Sjölidens kapell Om- och tillbyggnad av kapell vid Torsbyfjärdens strand, Hemmesta. Värmdö församling (2017-18)

Fisksätra Kyrka och Guds Hus
Ombyggnad av Fisksätra kyrka med omgestaltning av kyrkorummet. Utökning av kyrkans lokaler för olika verksamheter för barn-och ungdomar, kulturell och religiös samverkan, samt kök och servering.

Inom ”Guds Hus-projektet” som är ett interreligöst samarbete som Nacka Församling driver ihop med Katolska församlingen och Muslimska föreningen, planeras en tillbyggnad av en moské till Fisksätra kyrka. Det är ett av få projekt, om inte det första, i världen där kristna och muslimer ska komma att verka tillsammans i samma byggnad. Arbetet med finansiering och utveckling mot ett genomförande
pågår.

Stockholm Stadsmission (SSM) Diverse ombyggnader för stadsmissionens verksamheter för hemlösa och behövande människor, som  Stadsmissionsgården och Herden, samt Klaragården med dagverksamhet för kvinnor. Ett antal Second Hand butiker har iordningställts i Stockholm med kranskommuner där Stadsmissionens bidrar till ett mer hållbart samhälle (1999-2017)

Stenfasta gård (SSM) Gård utanför Strängnäs där Stadsmissionen driver verksamheter som sommarboende för äldre och familjer samt barnkoloni. Ombyggnader av köks- och serveringbyggnad, samt mindre separata byggnader med gästrum. Uppförande av donerad flyttad byggnad som anpassades för barnkoloni med boenderum, kök och hygienrum.

Nybyggnad av båthus med bastu och förvaring av kajaker och utrustning för vattenlek. En ny lång brygga ger möjlighet att bada och paddla vid den långgrunda stranden. (2000-2012)


Bostället (SSM)
Ett för Sverige helt nytt sätt att hjälpa hemlösa tillbaka till ett vanligt liv och boende utfört i Stockholms Stadsmissions regi. Principen är ett "trappstegs-boende" där man förändrar sitt boende i takt med sin egen förbättring, med siktet inställt mot den vanliga bostadsmarknaden. En bostadsfastighet från 1880-talet byggdes om för drygt 30 små lägenheter, ett natthärbärge, storkök,  samt lokaler för administration . (2000-2001)2024.01.01

                                                       Tillbaka 
Draken Arkitektur AB
©2023