Läsning 2 ︎︎︎ Agera!

Länk till Sveriges Arkitekters handlingsplan för kulturmiljö här

Agera är en handlingsplan för Sveriges Arkitekters arbete med kulturmiljö som en avgörande faktor i omställningen till ett hållbart samhälle. Den har tagits fram av förbundets kulturmiljöråd 2021–23. Syften med planen är att ge kulturmiljö ökad synlighet, att förtroendevalda – i synnerhet akademierna – får verktyg att omhänderta frågan samt att bredda arkitekters kompetens. Draken arkitektur var med och utvecklade handlingsplanen genom Ethem Erdogan.

Länk

 Draken Arkitektur AB
©2023